Daria Koskinen

Daria har många års erfarenhet av dans. Hon är utbildad träningsinstruktör och har dansat mångsidigt många år. Speciellt balett, flamenco och israeliska danser ligger nära hennes hjärta. Senaste åren har hon undervisat balett till barn och varit med på olika lovsågsdansföreställningar. Balett klasserna till barn fick sin början från FaceBook tråd, där man efterfrågade dansklasser till barn. Daria svarade direkt att hon kan ordna det. Det är typiskt Daria. Hon har hjärta för dans och för människor som vill lära sig dansa. Hon älskar att sprida dansglädje till andra.

Bild: Antti Varonen, Itä-Savo tidning

Daria blev frälst på år 1989. I sin dåvarande svår livssituation bad hon Jesus att komma in i hennes hjärta. Direkt efter kände hon att Gud kallade henne att prisa honom med dans. Hon berättar att hennes frälsningsupplevelse var så full av glädje och kärlek mot Jesus så stort att orden räckte inte till. Hon ville tillbe Gud med hela sin varelse. Lika som barn som är så äkta, dom bara hoppar upp och ner av glädje. Daria upplevde det på samma sätt. Kärleken mot Jesus var så stark. 

Det fanns ingen lovsångsdans i Finland i den tiden så hon åkte till Sverige till lovsångsdans kurs. På samma resa såg hon en kvinna som dansade under lovsången på mötet i en kyrka. Då förstådde Daria att dans tillhör i församlingslivet. Alla är inte så bra att sjunga med kan utrycka sig bättre sin kärlek till Gud med rörelser. Där såg hon också en dansföreställning av professionella dansare. Hon undrade om något så vackert kunde vara synd, som många kristna i Finland tänkte på den tiden. 

År 1993 åkte Daria första gången till Israel till Lövhyddofesten. Där deltåg hon på en dansseminarium. Lärarna var ett par i 70 års åldern, som var full av Guds renhet och ljus. Då tänkte Daria att lovsångsdans är för alla i alla åldrar, män som kvinnor. I Israel fick hon dansa israeliska folkdanser som var tekniskt sätt lätta att lära sig. Men gemenskapen var stark mellan dansarna och Guds närvaro verkligen förändrade henne. 

Senare upplevde Daria utbrändhet på jobbet på grund av ett mycket högt arbetsbelastning. Hon blev deprimerad och kunde inte jobba mera. Hon var mycket trött och orkade bara gå lite runt hemma. Hon tänkte då att så här kan livet inte fortsätta. Hon bestämde sig att delta på en danskurs för att uppmuntra sig själv. På kursen började känna hon hur Gud gav glädje och helande via dansen. Daria började dansa också ensam hemma framför Gud. Gud talade till henne att hon kommer dansa framför församlingen och uppmuntra andra att dansa. Dansen gav stor glädje och frihet! Jesus mötte henne hjärta till hjärta i lovsångsdansen och hon så småningom blev helt helad från depression. Senare fick eleverna som hon undervisade också möta Guds beröring på dansklasserna och bli fri från depression och många andra besvär. Daria förklarar att Gud bor mitt i lovsången. I hans närvaro i lovsången få man bli fri och helad. Daria berättar två andra tillfällen hon har blivit helad. Första helande hände under lovsången på Loimaa år 2019. Hon hade jätte ont i knäna och tänkte bara vifta lite med flaggan och stå still. Men sen gick hon ändå fram och dansade och då försvann knä smärta för gott. Allt är möjligt för Gud, förklarar hon. En annan gång hade Daria ont under foten som smärtade hela tiden. Daria hade lovat dansa och när hon dansade kände hon ingen smärtan just då. När vi ge vad vi har till Gud tar han hand om oss, säger Daria.

Dansglädje och Gud har burit Daria vidare många år. Hon älskar att ställa sig till Guds förfogande. Hon vill uppmuntra alla som känner att dom vill dansa inför Herren. Darias bön är att vi kommer tillbaka till den första kärleken till Jesus. Kärleken som är så stark att inga ord räcker till att utrycka den. Då vill man visa sin kärlek till Jesus med varje cell i sin kropp, med hela sin varelse. Daria vill uppmuntra oss att var frimodiga och dansa framför Herren i hemma i sin ensamhet samt i församlingen.

Källor: Repportas Loisto-kväll, Esse av Arja Savolainen, Artikel av Sofia Flygare, Sulkava Tidning

Daria dansar i Pumalas Luterska kyrka