Piia Walterson

Piia on Royal Worship Dancersin perustaja. Hän on tanssinut harrastustasolla balettia, modernia ja jazztanssia useiden vuosien ajan. Hän kävi ensimmäisellä tanssitunnilla 23-vuotiaana ja siitä lähtien tanssi on saanut hänestä lujan otteen.

Piia otti Jeesuksen vastaan ​​jo lapsena. Vuosien kuluessa hän valitsi yhä uudelleen seurata häntä. Elämä ei aina ollut helppoa, mutta Jumala antoi vankan perustan kaikkien vaikeuksien läpi. Kun Piia aloitti opiskelun raamattukoulussa Ruotsissa, hän pääsi ensimmäistä kertaa kokeilemaan ylistystanssia. Oppilaat saivat mennä ylistystanssitunnille, jossa he tanssivat vapaasti Jumalan edessä. Tarkoituksena oli kohdata Jumala ylistyksissä ja parantua Hänen läsnäolossaan. Ne hetket merkitsivät Piialle paljon. Hän koki kerta toisensa jälkeen, kuinka Jumala paransi hänen särkyneen sydämensä pelosta ja paniikkista. Jumalan läsnäolon hetkinä hän alkoi tuntea, että hänen annettiin olla juuri sitä mitä hän oli. Hänen todellinen identiteettinsä Jumalassa vahvistui ja toi paljon vapautta.

Piia kuvailee, että jos olet Jumalan rakastama ja hyväksymä, sinulla ei ole mitään pelättävää. Sinusta tulee täysin vapaa. Jeesus sanoo Raamatussa, että totuus tekee meidät vapaiksi Joh. 8:32. Jeesus paljasti hitaasti mutta varmasti Piian todellisen identiteettin, joka oli niin rikas, kaunis ja ainutlaatuinen. Samaan aikaan Piian piti kohdata kaikki pelkonsa ja ne synnit ja vääryydet, joita hän oli tehnyt muille ja muut olivat tehneet hänelle. Jumalan läsnäolossa ja rakkaudessa oli mahdollista kohdata nämä synkät tunteet ja tapahtumat. Jeesus, joka on antanut Piialle niin paljon, antoi hänelle voiman antaa vähitellen anteeksi muille. Kun Piia ei ollut enää jumissa menneisyytensä kanssa, hän saattoi astua tulevaisuuteen. Piian identiteetti alkoi muotoutua sellaiseksi, joka hän todella oli ja jonka hänen oli tarkoitus olla. Piia sai kokea että minuuden kehitys tapahtuu yhdessä Jumalan kanssa. Se on prosessi, joka jatkuu läpi elämän. Jumala rakastaa meitä ja kunnioittaa rajojamme, joten me päätämme tahdin.

Raamattukoulun ylistystanssin aikana Piian liikekieli kehittyi. Hänestä tuli myös rohkeampi ja hän alkoi lopulta tanssia seurakunnan jumalanpalveluksissa. Useita kertoja ihmiset tulivat sanomaan, että Jumala oli koskettanut tai parantanut heitä hänen tanssinsa kautta. Piia on vuosien varrella kannustanut monia tanssimaan rohkeasti Jumalalle.