Sanna Korpela

Sanna började ta danslektioner i vuxen ålder och hon har dansat i en dansskola några års tid. Hon dansade Jazz som passar hennes personlighet bra, för det är fantastiskt brett och en jazzklass känns ofta både fysisk och uttrycksfull och ger utmärk träning. Mycket av tekniken i Jazz har sin grund i baletten, som har varit Sannas dröm sedan 6-års åldern, att få dansa balett. 


Sanna växte upp i en familj som präglades av tunga saker, som sedan fastnade i hennes kropp och själ. Hennes dröm var att börja dansa balett som 6-åring, men Sanna fick aldrig chansen. Hon bar sin bakgrund med sig som en tung ryggsäck. Fasaden var alltid glad och livlig, men på insidan kände Sanna sig nedstämt, mörk, rädd och hon hade mycket hopplöshets tankar och människofruktan.


Sanna kom i kontakt med Jesus genom en vän som 19-åring och det var en början till inre helande. Jesus hade gett henne ett nyt liv med hopp, inre glädje och mening med livet samt en kärlek hon inte visste att den fanns. Sanna blev så förälskad i Jesus att hon ville av hela sitt hjärta ge Honom all ära och tillbedjan. Orden och rösten räckte inte till att kommunicera med Jesus och hon hade en väldig längtan att få uttrycka sitt lov med hela sin varelse. Sanna kom i kontakt med lovsångsdans i en Bibelskola i Sverige där de hade danslektioner en gång i veckan. Det var så underbart och Sanna mötte Guds helandekraft varje gång under en lektion. Hon grät när de tunga bördorna släppte lite i taget och ryggsäcken började bli lättare. Hon kände helande speciellt under balett övningar. Hennes barndomsdröm hade blivit verklighet. Rörelsena frigjorde kroppen och själen och människofruktan försvann. Dans är väldigt terapeutiskt och oftast går lovsång och helande hand i hand. 

Sanna var en av lovsångsdans ledarna i församlingen under flera års tid där hennes huvudlärare var den Helige Ande, Guds Ande som instruerade alla rörelser under dansen. Så småningom fick hon längtan att börja lära sig mer teknik och började dansa i en dansskola. Sanna berättar att lovsångsdans är en kanal för henne att beskriva det som händer på insidan. Hon känner sig så fri när hon dansar och har möjligheten att uttrycka sig med hela sin varelse! Lovsångsdans är också en kanal för förbön för andra människor eller för sig själv. Sanna förklarar att alla har sin egen bönespråk, och hennes språk är dans och sång. Gud kan uppenbara sig själv genom min dans till andra för helande och tilltal, berättar hon. Man kan lösa Guds närvaro genom lovsångsdans och då händer det bra grejer. Det bästa medicin mot depression och ångest är dans, säger Sanna bestämt. Dansen frigör så mycket i kroppen och knoppen, fysiskt och psykiskt. Sanna berättar att hon hade fått jätte ont i båda knän på följden efter en utmattnings period i hennes liv, och hon ville bli fri från smärtan så att hon kunde röra på sig igen. Hon började tillbe Gud under en bönehelg med dans och Gud mötte henne starkt där och då och alla smärtor försvann från knäna och kom aldrig tillbaka. 

Sanna har också dansat mycket hemma i sin ensamhet inför Gud och fått se med sina inre ögon vad som pågår i vissa människors liv och har fått dansa profetiskt för deras helande och befrielse samt strida för deras liv. Så lovsångsdans kan vara en ingripande för andras bästa. Sanna önskar att varje Guds hus, stora eller små, skulle förstå kraften i lovsångsdansen, det är en del av stridsutrustningen och i andliga krigföringen. Det var lovsångare som fick strida i främsta raderna under Gamla Testamentets strider och då fick Guds folk seger! (2.Krön. 20) Sanna berättar att hon har gråtit många gånger under dansen när hon sett och känt hur mycket kärlek Gud vill ge till oss alla människor men vi vill inte ta emot det. 

Huvudsaken och målet med vårt liv är att ha intimitet med Gud, vara nära Honom, och dans är ett utmärkt sett att komma Honom nära och uttrycka sin kärlek för Honom. Så låt oss lova Herren med hela vårt själ och med allt vi är!